Testimonials

Join Us
Nikolai Gospodinov – Bulgarian Professional Coach

Johnny Griffin – American/Austrian Professional Coach

Muharem Vugdalic – Slovenian Professional Coach

Nathaniel Eskinazi – American Professional Coach in Europe

John Coffino – American NBA D-League Coach

Manolo Povea – Spanish Professional Coach

John Tsirogiannis – Greek Professional Coach

Dimirios Kyriakou – Greek Professional Coach

Daniele Aniello – Italian Professional Coach

Thomas Roijakkers – Dutch Professional Coach

http://www.europrobasket.com